מאמרים

זיהומים בפצעים קשי ריפוי

הגדרה של פצע קשה ריפוי

Healing Problem Wounds

חמצן היפרבארי לריפוי פצעים

Hyperbaric Oxygen Therapy

רגל סוכרתית בקרב חולי דיאליזה

פילוג לחצים בכפות רגליים